Produktion

Vår maskinpark är på en teknisk nivå som bara ett fåtal tillverkningsföretag i Sverige matchar. Kapaciteten på vår laser och den numerisk styrda fräsen är mycket stor. Detta gör att vi kan ta in legoarbeten från annan tillverkningsindustri, parallellt med produktionen av dekor m.m.

Vi erbjuder möjligheten att köra långa eller korta serier av detaljer i metall, trä, plast eller andra material. Med hjälp av våra datastyrda skärmaskiner, kan vi till exempel snabbt skära ut en logotype i jätteformat.

Prototyper

Vi har stor erfarenhet från utveckling av prototyper till såväl industrin som andra kunder.

Alla tänkbara material

Materialtänkandet är en av Thoros bärande affärsidéer. Inom företaget hanteras de allra flesta idag förekommande material för industriell design; från trä, tyg, läder, järn, gummi och plast till polyuretanskum, glasfiber och aluminium.

Leveranstrygghet och totalansvar

Vi garanterar leveranstrygghet och funktionalitet och tar i förekommande fall även ansvaret för montering på plats. Erfarenheten från miljöer som teater och direktsända TV-produktioner har skapat en företagsmiljö av noggrannhet och säkerhet vad gäller leveranstid. Vi har, förutom den kreativa och tillverkande delen, också våra egna lastbilar, vilket ger trygghet vid leverans och transport.